Facebook jako narzędzie reklamowe?

Obecnie Facebook jest już nie tylko portalem społecznościowym, ale ogromną platformą, która łączy ze sobą użytkowników z całego świata. Zmianie uległ również sposób postrzegania Facebooka przez firmy – zamiast zwykłej obecności na Facebooku pojmowanej jako narzędzie uzupełniające inne działania marketingowe, obecnie wiele przedsiębiorstw niejednokrotnie w całości przenosi tam swe działania promocyjne.

Dlaczego?

Facebook gwarantuje szeroki zasięg przy niewielkim wkładzie finansowym. Nie należy również zapominać, że użytkownik tego serwisu nie jest biernym odbiorcą treści reklamowej, lecz istnieje wiele sposobów na zaangażowanie go w działania promocyjne.

Dlatego właśnie umożliwiamy Państwu zaistnienie w ogromnej przestrzeni tej międzynarodowej platformy. Reklama na Facebooku staje się obecnie jednym z najbardziej efektywnych narzędzi marketingowych, zaraz po kampaniach Googl’a.

Kontakt z biurem